Formandsberetninger - Hårslev Landsby og Bylaug

Go to content

Main menu:

Bylaug

Formandsberetning 2008

På sidste generalforsamling var det genvalg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Helge Olsen og Finn Vilholm og nyvalg af 1 bestyrelsesmedlem: Karen Jensen, samt genvalg at 2 suppleanter: Poul Simonsen og Knud Hansen.
Finn lod sig overtale til at fortsætte endnu et år som formand, og ligeså Susanne på kassererposten og Marie Louise som sekretær.

Vi fik indkaldt til aktivitetsdag, en lørdag i juli, og selv om fremmødet ikke var imponerende, så var det de rigtige og arbejdsomme kræfter der mødte op, og vi fik nået meget:
der blev lagt fliserblev repareret huseblev malet husepetanquebanerne blev skuflet og rettet af.
Der var kun 1 person, der måtte køres på hospitalet.

Vi havde sommerfest som det nu er blevet vanen den første lørdag i august og denne gang var det et forrygende vejr. Der var også loppemarked om formiddagen, men vi kunne fornemme på stadeholderne, at det var for småt med omsætningen. Så det var nok sidste gang.

Lige som forrige år, får vi tilsendt diverse høringsmateriale fra kommunen og invitationer til at deltage i møder for lokalråd, bylaug og deslige, men vi har i bestyrelsen valgt ikke at deltage eller reagere på henvendelserne.
Det kan generalforsamlingen selvfølgelig pålægge bestyrelsen, men så tager vi også forbehold over for at træde tilbage.
Senest har Sandved Borger og handelsforening taget initiativ til at danne et lokalråd for postdistrikt 4262, som en imødekommelse af en forventning om, at der dannes et slags forum i kommunen med repræsentation fra diverse lokalråd.

Året sluttede med et selvlysende juletræ på engen – endda til overflod forsynet med 3 lyskæder. Fullproof.


Jeg skal lige minde om, at vi ikke tager rundt og opkræver kontingent – heller ikke i år. I kan blive medlem frem til og med næste generalforsamling ved at betale i dag til Susanne elle senest til sommerfesten d. 1. august til den nye kasserer.


Formandsberetning 2007

På sidste generalforsamling fik vi valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer ind: Susanne Johansen og Marie Louise Jessen, og vi fik valgt en 2 nye suppleanter: Knud og Poul.
Det første der skete var at få rettet op på regnskabsåret, så det følger vedtægterne. Det har hidtil i praksis været fra generalforsamling til generalforsamling.
Møde med stadsgartneren om Engen – aftale om pasning og brugsret.

Ansvar og anvendelighed.

Betragtes som kommunalt område med betydelig lokal indflydelse.
Invitationer til lokal inddragelse - dannelse af LokalAktivitetsGruppe – med en bevillingtilsendelse af diverse høringsmateriale.
Kommunal plan for decentrale udvalgsmødersommerfest og juletræ ellers ikke noget
Opgav kontingentopkrævning nærmere herom.
Planer for kommende indsats på legepladsen bl. a. aktivitetsdag.

 
Back to content | Back to main menu