Aktiviteter - Hårslev Landsby og Bylaug

Go to content

Main menu:

Bylaug

Hold landsbyen ren!

I Hårslev landsby vil vi gerne kunne være her uden hundelorte på vore veje, græsrabatter, indkørsler og grønne områder.

Derfor vil Bylauget sætte en kampagne i gang, der skal gøre hundeluftere opmærksom på, at det ikke
er i orden at lade hundens efterladenskaber ligge, når man er ude og lufte.

Som et led i denne kampagne vil vi indledningsvis uddele en rulle hundeposer til dem, der har hund i Hårslev og dem, der lufter hund i landsbyen - gratis.

God fornøjelse med poserne - og husk: hvis rullen skulle slippe op, kan der købes flere i ethvert supermarked.

Aktiviteter i Hårslev Bylaug

Hvad sker der i bylaug’et og hvad får vi for pengene?
Af: Finn Vilholm

Det er relevant at bringe disse spørgsmål op, fordi vi i bestyrelsen bliver stillet over for dem i flere sammenhænge.Denne bestyrelse er ikke valgt på et bestemt program. Derfor er vi heller ikke forpligtet på nogle bestemte mål. Men jeg kan da redegøre for, hvad vi selv finder er relevante opgaver for bylaug’et.
Jeg vil stadig hævde, at den allervigtigste opgave er at udtrykke så tydeligt som muligt, at vi betragter ”Engen” på Bendslevvej som landsbyens kollektive ejendom.

Så længe bylaug’et eksisterer, påtager vi os opgaven at vogte over arealet, at det ikke bruges til andet, end hvad der tjener fællesskabet. Vi indgår aftaler med kommunen om arealets pasning.
Deraf følger så, at bylaug’et påtager sig de opgaver på ”Engen” i form af vedligeholdelse og nye installationer, som vi finder ønskelige, og som kommunen ikke vil påtage sig.
Den anden opgave af bylaug’ets er at holde en sommerfest hvert år i slutningen af sommerferien. Egentlig var det ikke bylaug’et, der begyndte traditionen, men personsammenfald gjorde det naturligt at vi fortsatte den.
Det er disse 2 hovedopgaver, som vi i bestyrelsen føler os forpligtet på. Der dukker fra tid til anden spørgsmål op (også på bestyrelsesmøderne), om der ikke kunne ske noget mere – for af få mere liv i landsbyen. Det kunne der ganske givet, og det er også det spørgsmål, vi vil stille videre til drøftelse her i generalforsamlingen.

I skal så vide, at diskussionen er ikke gratis. Den kommer til at kræve et engagement, også efter at I er gået herfra, altså en villighed til at gå i spidsen for de aktiviteter, I gerne ser fremmet - dannelse af aktivitetsgrupper, så at sige – herunder også villighed til at stille op til valg til bestyrelsen.
Det andet spørgsmål, vi bringer op, er hvad I får for de mange penge, I betaler.


Kontingentet har hidtil været 50 kr. pr. person og 100 kr. pr. familie. På den konto har vi opsamlet en formue på 6182,81 kr. 2007 gav et overskud, men forrige år gav underskud, fordi der blev brugt penge på petanque baner. Sådan vil økonomien veksle. Det er ikke noget mål i sig selv at øge formuen, men der skal på den anden side være noget at gøre godt med. Vi ved ikke hvornår der kommer en ny større anskaffelse. Og vi kan ikke overtrække kontoen!
Vi synes ikke de nævnte kontingenter kan være en belastning for nogen, men også dette vil vi gerne sætte til diskussion.


 
Back to content | Back to main menu